AHMED IZZET PAA FERYADM PDF

Author: Dojar Donos
Country: Kosovo
Language: English (Spanish)
Genre: Technology
Published (Last): 22 November 2015
Pages: 215
PDF File Size: 2.4 Mb
ePub File Size: 5.93 Mb
ISBN: 461-1-29714-205-4
Downloads: 22602
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Virr

Yzn itaat iinde eie koy, zira gvenilir ve sadk dostlann yolu bu- dur. Zira kalp altdr, bu sebebden cevab veremedim.

Bedri Noyan (Dede baba) – Veli Baba Menakbnamesi [Can].pdf

Lacerem jzzet gnnde senin ceddin Muhammed Mustaf’nn ef’ atndan mahrUn kaldlar. Kuran ona inmitir, btn milletlerin ktphanelerini bertaraf etmitir. Kim olduunu mu merak ediyorsun, ite sylyorum, eski vezirim! Bir are dnmeli, bir eyler yapmalym. Bir gece Burak atma bindi, felekleri geti, an ve erefte melekleri arkasnda brakt.

Fitneden kaanlar onun glgesinden baka snacak yer bulamazlar. Gcne dayanp kuvvetine yaslanarak zayflan ykacan sanma.

Sonra ssl kadnlara dnerim, dmanlanma kar erkeklik taslayamam. Bunu da taberani zikretmitir. Bunun zerine veziri, dudaklann parmana agmed bir sre dnd, ardndan glmsedi ve sultana cevap mahiyetinde unlan syledi; Eski veziriniz sylemise, bunda alacak, bu denli kzacak ne var?

Dnyaya gelenletden erkekleri Hasan ve Hseyn ve Muhsin’dir. Laedr 77 Bir tohum, topraa dmeyince asla byyp gelime gsteremez.

Cem Sultan Gnlde gamzen oku varken gamn gnderme ki, Ey sevgili, misafir stne misafir uygun olmaz. Kapsndan ba evirenlerin bir baka kapda izzet bulamayaca kadar ycedir. Osmandr, hayann esiz timsali ancak odur. Fuzuli 96 Ey Fuzl, Izzst ak macerasndan eser kalmam.

Esr-i derd-i k u fertadm cm- hsn oh amm Bizz mehr olan Leyl sana Mecnn mana dirler Fuzl Ak derdinin esiri ve gzellik kadehinin sarhou oktur amma, Mehur olan biziz, Leyla sana Mecnun bana derler.

  EL NAHARE PDF

Min cn olayd k men-i dil-ikestede T her biriyle bir kez olaydum feda sana.

Bir lkede garipler incinmeye balamsa izzeet oras elden kmaya enikonu yanam demektir. Yllar ierisinde okuduu ve sevdii beyitler de oald u an sayfa ve bine yakn beyitle karnzda bulunuyor. Glistan da, tpk Bostan gibi bireysel ve toplumsal sorunlar uzun uzadya irdeler. Binaberin Hazret-i Fatmamn hakknda hiidis-i erifler gayetle oktur, ancak bir mikdar ile iktifa olundu.

Kaza ve kader kalemiyle rahimdekile- re ruh izer.

Bir sultan iin ne byk bir onur. Andan sonra Yusuf bin Amrl girf adem gnderdi, ve edepsiz byk szler syledi ve tehditler itti ve elbette durmasun, gitsn, didi. Binaen-aleyh o naka-tullah’ katle ikdam ettiler. Ne kan agladugum kunla giryn olmayan bilmez Nedendr nlemz derdnle nln olmayan bilmez Yakn Nasl kan aladm, aknla alamayan bilmez, nlememiz nedendir, derdinle inlemeyen bilmez. Tersine; sultan geceleri dimdik ayakta olmal ki, halk huzur ve gven iinde uyusun.

Sonradan yatr binas buna gre ina edilmitir. Bostan ve Glistan 39Doru bildiini sylemeye devam et. Halil-lir-Rahman ise azamet-i Fa’al-n limii yrid istediini yapann bykln bilendir.

Orada bulunanlardan biri, araya girip Haccaca bakarak; Ey hkmdar, u ihtiyarla ne derdin izzey Sen menzilleri en iyi tanyan rehbersin. O derece zayflamt ki, emri altndaki gl insanlan kskanr olmutu.

Bedri Noyan (Dede baba) – Veli Baba Menakbnamesi [Can-1993].pdf

Kyamet gn Allahn; ktleri, iyilere baladn duydum. Padiah, makamna kabul edip ricada bulundu; Ey akl ve irfan sahibi zat; grdn gibi iplik ban illetine mptela oldum, ne olur benim iin dua buyur!

  DIN 6914 8.8 PDF

Hoa bak zatna kim zbde-i alemsin sen Merdm-i dide-i ekvan olan ademsin sen Dman atlannm toynaklanndan kan toz, bir utan dierine, ta ge kadar uzand.

Tpk u an olduu gibi. Gerek hadis imi bu kim hubun vefs yoh Kim sevdi hubu kim dedi hubun cefs yoh. Ahlakn, alakgnllln yine fakirler gibi olsun. Davay tm ynleriyle ele almal. Parlak szlerin ibadette yeri yoktur. Zeval, dmannn yldzn sndrsn.

Grseniz; lacivert tabak iinde yumurtay andmrd. G sahibi babayiitlerde mecal kalmamt. Sultann vasflan dile smaz. Ne re var ki firkunla eglenem bir dem Ne tlim meded eyler visle frsat olur. Eczmz hep rik-i beyban- gam etsek Cnne giden nme-i hicrana dklsek Bedenimizi gam llerinin kumu haline getirip, sevgiliye giden ayrlk mektubunun zerine dklsek. Tketim tk ozzet gemden kedi mrm hah ile, Derdime derman ne dersiz neyleyim yoldalar?

Kld sultn- it hkmini icr hl lemn hlini grdke felekler alar Bir K sultan grevini yapmaktadr, lemin halini grdke felekler alar. Abd ekfr olmaym ki kr mucib-i ziyadedir.